6 The Download
0 Comment
19.04.2020 Upload date

Henrich Heine - Seyahat Tabloları I - Meb Yay - 1945

Dünya Şiirleri

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 3 MB

...vsiye edemem. Göttingen’li bayanların büyük ayaklı ..oldukla­rına dair ileri sürülen yanlış fikri kitabında, ten- kid etmemiş olmasnu hoş görmem- >. Evet, ben bir yıldan fazla bir zamandan beri bu fikrin yanlışlığım ciddi şekilde ispat yolunda- çalış­maktayım: Bu maksatla mukayeseli anatomi derslerine devam ettim, kütüphanenin en na­dir kitaplarını karıştırdım, buralardan notlar çıkardım, Weend caddesinde dikilip, gelip* ge­çen bayanların ayaklarını saatlerce inceledim.; bu araştırmaların netice...