12 The Download
0 Comment
25.04.2020 Upload date

Henri Serouya - Mistisizm (Mysticisme - Gizemcilik - Tasavvuf) (Trc. Nihal Önol)

Tasavvuf

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 6 MB

...ğı merkez olduğu sarhoşluğuna kapılmaktadır.”,')) Herhal­de, mistiklere gare, mistik sezgide iki öğe var­dır: 1. Bilinç; 2. Tanrı ile bir birlik. 'Bilin­cin akılla ilgili ya,nı yoktur. Bir aşk bağlantı­sından ve “İlâhi iradeye aykırı isteklerin yok- oIuşund.an” doğan bir mahremlik duygusudur bu. İterime halindeki kendinden geçişte yalnız Tann ve aşk bağlantısı hüküm sürer)6. Mistik nıh haline geçiş yöttan. /gu halde bunları birer ger­çek olarak ele almak ve incelemek söz konusu­dur. Bu gerçekler...