6 The Download
0 Comment
01.12.2020 Upload date

Heath&potter - Isyanpazarlaniyor

Siyasi

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 9 MB

...avuca sığmaz, yabanıldır. Çalışanları kontrol altında tutm ak için sistem, tekııok- ratik düzen çerçevesi içinde tatmin sağlayabilen imal edilmiş ih­tiyaçlar ve kitle için üretilmiş arzular aşılamalıdır. Düzen sağlanır; ama yaygın mutsuzluk, yabancılaşma ve nevroz geliştirme pahası­na. Bu yüzden çözüm kendiliğinden haz yaratma kapasitemizi geri kazanmada yatar. Bunun yolu da çok şekilli sapkın tavırlar, sanat performansları, m odern ilkelcilik ve algıyı geliştiren maddeler gibi19farklı tecrübele...