12 The Download
0 Comment
15.02.2020 Upload date

Hayvanların Denek Olarak Kullanılması Ve Denek Hayvanları Üzerine... (2)

Biyoloji

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 977 KB

Bilim, ahlak felsefesine (etik) yönelik cevaplar veremez. Örneğin bir katili öldürmek, ahlaklı mıdır, değil midir, buna bilim karar veremez. Bu, kültürel evrim sonucunda oluşan, toplumlara bağlı olarak gelişen bir konudur. Zamandan zamana, nesilden nesle, mekandan mekana değişiklik gösterebilir. Bundan 50 yıl önce "ahlaksız" olan bir şey, bundan 50 yıl sonra "ahlakın gerçek ölçüsü" haline gelebilir. Evren içerisinde "mutlak ahlak" diye bir şey bulunmaz; ahlakın göreliliğini insanların kültürü ve toplumu belirler. Muhtemelen hiçbir zaman evrensel bir ahlak yasasına ulaşamayacağız, çünkü objektif yargılara varabileceğimiz bir konudan bahsetmiyoruz. Fakat ahlak ve etikle ilgili her konuda, bulunduğumuz zamanın ve toplumun imkanları ve koşulları değerlendirilerek olabildiğince tarafsız ve daha önemlisi rasyonel (mantıklı) bazı çıkarımlar yapmamız mümkündür. Bu çıkarımların ve sonuçların herkesi tatmin ve mutlu etmesi mümkün değildir; fakat en az iki yüzlülük ve en fazla akılcılık ile sorunlarımıza en azından kötünün iyisi olan çözümler bulabiliriz. Hayvan deneyleri ve hayvanların denek olarak kullanılması konusu da, günümüzde en yaygın olarak tartışılan, halen spesifik bir sonuca varılamamış olan ve daha uzun süreler başvurmak durumunda kalacağımız konulardan birisidir.