1 The Download
0 Comment
09.01.2020 Upload date

Hammer - Büyük Osmanlı Tarihi 9.cilt

Osmanlı Tarihi

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 3 MB

Sultan IV. Muradın Cülûsu
Henüz 12 yaşında bulunan genç Sultân Murâd, yaşma nisbet-le uzunca
boyluydu.4 Çehresi beyzî, rengi san, saçı kara, gözleri büyük ve tehdîd-âmiz idi, Dûçâr. olduğu rivayet edilen sar'a darbeleri düşünce kudretinin şiddetine ve nüfuzuna hiç halel getirmemişti.