10 The Download
0 Comment
30.11.2020 Upload date

Halil İnalcık - Tarihe Düşülen Notlar Cilt Iı Timaş Yayınları

Osmanlı Tarihi

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 8 MB

...ca değildi. O sadece, insanlığın büyük düşünürlerini, asıl kaynaklanndan inceleyerek onlan bir Türk görüşü ile tef­sir eden bir Türk mütefekkiri olmakla kalmadı. Bilhassa Atatürk'ün, inkılap devrindeki yakınlanndan biri olarak modem Türkiye'nin kültür temellerinin ahımasında başlıca yardımcılarından biri oldu. Sadri Maksudi'nin bütün faaliyetlerine yol gösteren ve nüfuz eden bir öz kudret vardı: Türklüğe ve geleceğine büyük iman. Sadri Maksudi, Türk varlığının, tarihte ve medeniyet alanında büyü...