10 The Download
0 Comment
30.11.2020 Upload date

Halil İnalcık - Tarihe Düşülen Notlar Cilt I Timaş Yayınları

Osmanlı Tarihi

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 11 MB

...latmayı aynca gerekli görüyorum. Şunu da belirbnem gerekir ki bu konuşmalarda ifade edilen düşünceler ve referanslar konuşmalann yapıldığı dönemdeki koşullar göz önünde tutu­larak değerlendirilmelidir. Türkçenıiz memleketimizin siyasal ve kültürel gelişimleri dolayısıyla son yüzyıl içinde derin değişimler geçirmiştir. ı 947' de kullandığım Türkçe ile 2014'te kullandığım Türkçenin ne kadar esaslı farklılıklar gösterdiğini oku­yucu görecektir. Bazı konuşmalanm kasete alınmış ve kasetteki konuşmala...