2 The Download
0 Comment
30.11.2020 Upload date

Halil İnalcık - Tanzimat Ve Bulgar Meselesi

Osmanlı Tarihi

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 5 MB

...66-1167.47. "V. Beynelmilel Onomastik tümler Kongresi", B, X X (1956), 223- 236.48. Kanünnöme-i Sult&n-ï ber Mûceb-i ‘Örf-i ‘Oşmânl (R. Anhegger ile birlikte), Ankara: Türk Tarih Kurumu, 1956, XXIII+95.195749. "An Ottoman Document on Bayezid I's Expedition into Hungary and Wallachia", Onuncu Milletlerarası Bizans Tarihi Kongresi Tebliğleri, İstanbul, 1955, İstanbul (1957), 220-222.50. "Mahkeme", İA, VII (1957), 149-151.51. "Mehmed II", İA, VII (1957), 506-535.52. "OsmanlIlarda Ateşli silâhlar", ...