5 The Download
0 Comment
30.11.2020 Upload date

Halil İnalcık - Tanzimat (Değişim Sürecinde Osmanlı İmparatorluğu)

Osmanlı Tarihi

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 11 MB

...ecek makalelerin seçimi olmuştur. Tanzimat Dö­nemi gibi üzerinde çok sayıda çalışma yapılmış bir konu hakkında pek çok değerli araştırmanın. yıllar boyunca ortaya konmuş olduğu açıktır. Bu bakımdan, bu bilgi birikiminin tümünün bu eserde yer alabilmesi, ne yazıktır ki mümkün olamamıştır. Bu yönüyle elinizdeki kitap, edi­törlerinin sübjektif görüş ve seçimlerinin bir sonucudur. Tabiidir ki, "bu makale yerine şu olmalıydı" veya "falanca makale bu eserde yer almalıydı" şeklindeki eleştirileri haklı...