4 The Download
0 Comment
01.12.2020 Upload date

Halil İnalcık - Fatih Devri Üzerine Tetkikler Ve Vesikalar 1

Osmanlı Tarihi

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 9 MB

...iz altında bulunan yeni kaynak malzemesini tanıtmak ve muayyen mevzu ve meseleler üzerinde bu kaynakları değerlendirmek maksadiyle, burada yaptığı-ÖNSÖZ XI mız gibi, araştırma ve vesikaları bir araya getiren ciltler neşredeceğiz. Müteakip ciltlerde Fatih devri iktisadî ve malî tarihine ait araş­tırma ve vesikaları, Fatih'in ordusu ve donanmasiyle timar siste­mine dair yaptığımız araştırmaları yayınlamağı umuyoruz. Bu birinci ciltte ilk üç araştırmada, İstanbul fethiyle neti­celenen 1443-1453 ara...