4 The Download
0 Comment
23.11.2020 Upload date

Halil Cin - İslam Ve Osmanlı Hukukunda Evlenme

Osmanlı Tarihi

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 6 MB

...arşı Hakları 192 A) Kendine iyi muamele edilmesini istemek .... 192 B) Gecelerin eşit olarak paylaştırılmasını is­temek 192 C) Ana babasını ve yakın hısımlarını ziyaret edebilmek 192 EVLENMENİN MALÎ HÜKÜMLERİ 192 1) Kadının Şahsî Malları Üzerindeki Tasarruf Hak­kı 192 2) Kadın Evin Masraflarına Katılmaya Zorlanamaz. 195 3) Kocanın Nafaka Mükellefiyeti 196 A) Umumî olarak 196 B) Nafakanın konusu 197 a) Karının yiyeceklerini temin 197 b) Karının giyim ihtiyacının temini 199 c) Karıya müstakil mesk...