3 The Download
0 Comment
23.11.2020 Upload date

H. Yıldırım Ağanoğlu - Balkanların Makus Talihi Göç

Osmanlı Tarihi

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 6 MB

.... 280 1-Mübadele Öncesi Durum: ...................................................... 280 11-Lozan Barış Görüşmeleri ve Mübadele Meselesi ..................... 283 11l-Mübadele, İmar ve İskan Vekaleti'nin Kuruluşu ..................... 284 a) Merkezdeki Teşkilatlanma ve Bütçe ................................... 285 b) Mübadele İmar ve İskan Kanunu ....................................... 286 IV- İskan Alanlarının Tespiti ve Ön Hazırlıklar ............................ 287 B-) Mübadele Göçmenlerini...