6 The Download
0 Comment
23.11.2020 Upload date

H.u.krafft - Türklerin Elinde Bir Alman Tacir - İletişim 1997

Osmanlı Tarihi

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 1 MB

...alizm) yükseliş eğrisi aşağı inmeye başlamıştır. Bunun ardındaki nedenlerin başında Batı Avru­pa'daki devamlı din harbleri gelir. Manlichler'in Fransa'daki ticari işlerinin, özellikle Hugenotlar'a karşı açılan dini savaşlar nedeniyle kötürümleşmesi mukadder hâle gelir. Bu yüzden Manlichler'in Türkiye'den getirdikleri büyük miktarlardaki emtianın nakledilmesi imkânsızlaşır. Bu durum, yaşlı Melchior Manlich'in borçlarını zama­nında ödemesini engeller, dolayısıyla firmasının başarısızlığa sürük­len...