2 The Download
0 Comment
23.11.2020 Upload date

Gültekin Yıldız - Mapusane Osmanlı Hapishanelerinin Kuruluş Serüveni 1839-1908

Osmanlı Tarihi

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 11 MB

...if cezalar ile şartlı tahliye, denetimli serbestlik ve cezaevi izleme ku­rulları gibi uygulamalar ilk kez yürürlüğe girdi. Mamafih bütün bunlar, artık adı “cezaevi” haline gelmiş hapishanenin XIX. yüzyıldan bu yana üstlendiği fonksiyonu ve misyonu masaya yatıracak tarihî/felsefî bir tartışma olmaksızın yapılmaya çalışıldı.ABD ve Avrupa’da 1960’ların sonunda baş gösteren sivil muhale­fet ikliminde başlayan “modemite kritiği”nin bir parçası olan “hapis­hanenin tarihi”ni yazmak ve böylelikle onu ez...