48 The Download
0 Comment
29.01.2020 Upload date

Gotthard Jaeschke - Kurtuluş Savaş İle İlgili İngiliz Belgeleri - Ttk

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 7 MB

1. Altıncı Sultan Mehmet Vahideddin ile Son Osmanlı Hükümetlerinin İngiliz Dostluğunu kazanmak için yalvarıp yakarması

2. Veliahd Abdülmecid

3. İngilizlerin çekinmesi

II. MONDROS MÜTAREKESİNİN TATBİK VE TEFSİRİ

III. ERMENİ VE YUNAN AMAÇLARI

İngilizler onları ne dereceye kadar desteklemişlerdir?

1. Genel politika

2. Ermeniler

3. Yunanlılar

a) Genel Politika

b) İstanbul ve Trakya Meseleleri

c) Pontus Meselesi