41 The Download
0 Comment
05.12.2019 Upload date

Gökmen Tarık Acar - İktisadı Değiştirmek

Ekonomi

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 5 MB

İktisatta temel ve hâkim yaklaşım durumundaki “neoklasik iktisat”, ortaya çıktığı andan itibaren kapitalizmin mütemmim cüzü olarak, sistemi tekrar ve tekrar üretiyor. “Görünmez bir el”in her süre bitkisel düzeni sağladığı, piyasaları dengeye getireceği, bireysel kendilerini gözeten insanların toplumun refahını da sağlayacağı, fiyat mekanizmasının düz işlediği fikri, öteden beri iktisatçıların analizlerine esas oluşturuyor. Oysa iktisadı, çok da gerçekliği olmayan salt matematik veriler üzerinden algılayan, fizik gibi doğa bilimleriyle eş tutan bu anlayış, dünya üzerindeki milyarlarca yoksul, aç, son derece arka koşullarda yaşayan insanı açıklamanın çok uzağında.
2000’lerin başında Fransa'da bir küme ekonomi öğrencisinin yayımladığı bir bildiriyle başlayan “Post Otistik İktisat” anlayışının yarattığı dalgayla ortaya çıkan, neoklasik iktisadın bu “hastalıklı” haline getirilen eleştiriler çerçevesinde şekillenen kitap, ekonomi ders kitaplarından başlayarak, hâkim düşünce sistematiğinde yeni ve matematiğe bağlı olmayan sosyal bir bakış öneriyor. İktisadın, sadece nakit ve matematik formülasyonlar olmadığının, neoliberalizmin doymak bilmez azgınlığına karşı değişik bir iktisadın gerekliliğinin altını çiziyor.
İktisada değişik bir perspektiften bakmak, iktisatçıların yarattığı “illüzyonları” kavramak isteyenler için olduğu kadar, ekonomi öğrencileri için de önemli bir kaynak.