6 The Download
0 Comment
23.11.2020 Upload date

Giray Fidan - Çin'den Görünen Osmanlı

Osmanlı Tarihi

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 4 MB

...hayata geçirmek istediği sırada 27 yaşındadır.2 Butcher, Borton (1928), “TheEmperor’sAttemptto Reform the Chinese Goverment in the Summer of1898”, PoliticalScience Quarterly, Vol. 43, No: 4, sayfa551 – 552.3 100 days reform, bakınız: Luke, Kwong, S.K. (2000), “ChinesePolitics at the Crossroads: Reflectionson the Hundred Days Reform of 1898”, Modern Asian Studies, Vol. 34 , No: 3, sayfa 663 – 695.4 戊戌变法, 1898 yılının klasik Çin takviminde verilern isim Wu Xu’dur. Bu sebeple Wu XuReformları olarak...