20 The Download
0 Comment
20.12.2019 Upload date

Giovanna Borradori - Terör Günlerinde Felsefe - Jurgen Habermas Ve Jacques Derrida İle Diyaloglar Yky Cogito

Felsefe & Sosyoloji

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 5 MB

Terör Günlerinde Felsefe, 11 Eylül saldırıları sırasında New York’ta bulunan Giovanna Borradori’nin, saldırıdan derhal sonra tasarlayıp, birkaç hafta sonra hayata geçirdiği bir söyleşi projesinin ürünü. New York’ta Jürgen Habermas ve Jacques Derrida’yla ayrı ayrı yapılan söyleşilerde, yirminci yüzyılın en etkili iki filozofu, terör, küreselleşme, iletişim, konukseverlik, hoşgörü mefhumları üzerinden terör ve terörizme ilişkin en acil meseleleri felsefi çözümlemeye tabi tutuyor. Tarihin en yıkıcı olmasa da, en akılda kalan ve sonuçları açısından tarihi şekillendirmeye devam eden terörist saldırılar ve küresel terörizm konulu bu kitap, Habermas ve Derrida’nın aynı bir soru dizisini yanıtlayarak taraf yana görünmeyi kabul ettikleri ilk mecra. “Teröristler” olarak adlandırılan kimseler, bu bağlamda “ötekiler”, “Batılılar” olarak bizlerin hiç anlayamayacağı mutlak ötekiler değiller. Onların, uzun süre çeşitli Batılı yollardan, Batılı bir dünyanın kendisi tarafından toplandığını, eğitildiğini ayrıca silahlandırıldığını unutmamalıyız, ki hem eski hem de güncel tarihiyle “terörizm” sözcüğünü, tekniklerini ve politikasını Batı dünyası icat etmiştir. (J. D.) Bu bağlamda kendimizi değişik kültürler karşısında normatif olarak nasıl tanımladığımız da önemli. Batı kendi imajını bu boyutta yenilerken, uygarlaştırıcı bir güç olarak algılanmak için politikalarını nasıl değiştirmesi gerektiğini de öğrenebilir. Sınır tanımayan kapitalizmi siyasi açıdan frenlemeden dünya toplumunda yaşanan korkunç katmanlaşmaya çare bulabilmek olanaksız.