63 The Download
0 Comment
23.11.2020 Upload date

George Rude - Fransız Devrimi

Siyasi

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 5 MB

...a senyörüne ait değirmeni, şarap üretim atl)lyelerini, fınm kullandığında da ödeme yapmak durumun­daydı. Köylünün statüsünün yam sıra, üzerindeki vergi yükü­nün ağırlığı bölgeden bölgeye büyük farklılıklar göstermektey­di; bazı bölgelerde bu yük çok da ağır değildi. Ancak yıllar için­de ortaya çıkan__kötü ha�! ye_ ekonomi�_lna göre Fransa en fazla, başlamış olan devrimci ha­reketlere yardım edebilirdi. Bu anlayış yüzünden, Paris'teki ya­bancı "yurtseverler" şüpheli duruma gelmişlerdi ve bunların...