15 The Download
0 Comment
19.12.2019 Upload date

Georg Lukacs - Sosyal Varlık Varlıkbilimine Doğru Iı Marks - Payel Yayınları

Felsefe & Sosyoloji

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 3 MB

Ortaya çıkan varlıkbilim varlıktan çok dönüşüme dayalı olarak kendini değişim süreğenlik ve hareket olarak gösterir. Lukacs varlıkbilime böylesine devrim niteliğindeki bir bakışla yaklaşarak Marksizmi yaptıklarıyla nitelenen ve oluşan varlık temeline oturtmaya çalışır bu yönüyle de ortodoks marksizmi reddederek tarihsel ve diyalektik materyalizme yeni bir mantıksal düzlem getirmeyi amaçlar.