30 The Download
0 Comment
19.12.2019 Upload date

Georg Lukacs - Leninin Düşüncesi Devrimin Güncelliği - Belge Yayınları

Felsefe & Sosyoloji

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 977 KB

Leninizm, şematik ve mekanik olmayan, salt pratiğe yönelen somut düşüncenin daha önce erişilmemiş bir evresi anlamına gelmektedir. Leninistlerin görevi bunu sürdürmektir. Ama tarihsel süreç içinde, yalnızca canlı olarak gelişen şey sürdürülebilir. Ve Leninist geleneğin bu şekilde korunması bugün, proletaryanın sınıf mücüdelesinde bir silah olarak diyalektikyönteme cidden inanan herkesin en soylu görevidir.