18 The Download
0 Comment
12.12.2019 Upload date

Georg Ebers - Uarda Bir Eski Mısır Masalı

Roman

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 15 MB

Onlarca kapının şehri olan Thebe’nin duvarları dibinde Nil, geniş bir Irmak haline gelir, iki yakada akıntıyı takip eden yükseklikler burada belirleyici sınırları oluşturur, çoğunlukla koni şeklindeki tepeleriyle askeri kuleleri arkada bulunan, üzerinde palmiye yetişmeyen ve Alelade hiçbir çöl bitkisinin köklenmediği rengarenk kireç tepelerinin önünde heybetle dikilirdi. Kayalıklardaki yarıklar ve geçitler dağ sıralarını bilerdi. Arkalarında Tüm yaşamı yok eden, kum ve taştan oluşan kayalık ve resif tepelerini andıran kum tepeleriyle çöl uzanırdı. Doğudaki sıradağların arasında çöl, Kızıl Deniz’e ulaşır; batıdaysa sonsuza kadar giderdi. Mısırlıların inanışına göre ise, çölün arkasında ölüler diyarı vardı. Çölün kumunu Irak tutan iki  taraftaki sıradağların arasındaysa hijyenik ve eli açık, iyilik ve Bereket kaynağı, Tüm varlıkların babası Nil akardı. İki kıyıda da artağanlık, geniş ovalar uzanır, içerilerde ise değişiklik kıyafetlerde rütbeliler, kalabalıklar ve niceleri vardı.