3 The Download
0 Comment
23.11.2020 Upload date

Gay L. Gullickson - Komün'ün Asi Kadınları

Siyasi

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 5 MB

...­dınlardan kuşkulanmakta yalnız değildiler. Erkek reformistler, sosyalistler ve muhafazakar yazarlar benzer biçimde kadının doğası meselesi, kadının oy hakkının, hatta çalışma hakkının olup olmaması gerektiği üzerinde tartışmışlardı.2 1860'larda erkeklerin kadınlar konusundaki saplantısı; bur­juvazinin, işçi sınıfının siyasi ve toplumsal çıkışlarından duy­duğu yaygın korkuyla paralellik taşıyordu. Bu korku özellikle I 789'a uzanan devrim geçmişi ve cumhuriyet yönetimi istekleri 1830 ve 1848' de ...