12 The Download
0 Comment
14.04.2020 Upload date

Gabrıele D'annunzıo - Şiirlerinden Seçmeler

Dünya Şiirleri

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 4 MB

...oriale degli Italia­ni" adıyla müze olarak kullanılmakta olup, sanatçının tüm 3 yapıtlarının yanı sıra, kendisi hakkında yazılmı§ bir çok kita­bın bulunduğu zengin bir kütüphaneye de sahiptir. Fiume ı 5 Mart 1924 tarihinde İtalya 'ya katılınca, kral kendisine "Montenevoso prensi" ünvanını verir. 1926 yılında d'Annunzio'nun tüm yapıtlarının basımı için ulusal bir kurul olu§turulur. Mondadori yayınevi kırk dokuz cilt halinde bu yapıtları basar. Sanatçı 4 Ekim 1930 tarihinde 'Il Vittoriale degli lt...