5 The Download
0 Comment
19.04.2020 Upload date

Furuğ Ferruhzad - Yeryüzü Ayetleri

Dünya Şiirleri

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 2 MB

... karanlık-aydınlık, uysallık­hırçınlık, olgunluk-çocukluk ... karşıt duyguları arasında gidip gelir. Özellikle son dönem şiirlerindeki karanlık derinlik, ol-gunlaşan ruhuyla dünyayı ve yaşadığı toplumu seyrettikçe belir-ginleşir. Zaman zaman alaysı bir pervasızlık da kazanır. Dili acı -!aştıkça dünyanın gerçeklerine de o denli yakınlaşır. İçini dışa çıkarırken amacı dil aracılığıyla parçalanmışlığını tümlemek, dünyayla bütünleşmektir. Ruh ancak böyle huzur bulacaktır. Ne yazık ki şiirlerinde bun...