26 The Download
0 Comment
08.05.2020 Upload date

Fuad Köprülü - Türk Edebiyatı Tarihi (1)

Türk Tarihi

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 15 MB

...n olan bu hareket tarzının artık bırakılması lüzumunu, bundan onbeş sene evvel, açıkça söyledik ve takip edilecek usûlleri bütün teferruatı ile tes- bit ettik. Bu kısa Edebiyat Tarihi, onbeş sene evvel tavsiye veTürk Edebiyâtı Tarihi/5uzun senelerden beri biteviye takip ettiğimiz usûllerin nasıl müs- bet neticeler verdiğini -bütün kusur ve eksiklerine rağmen• gös­teren ilk umumi tecrübedir.Edebiyat tarihinin büyük devrelere taksiminde, tarihî icab- lara riâyet zarurîdir. Türk tarihi yalnız edebi...