30 The Download
0 Comment
15.12.2019 Upload date

Fritjof Capra - Fiziğin Taosu

Fizik

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 3 MB

Modern Fizik ile Uzakdoğu Mistizmi arasındaki benzerlikleri inceleyen öncü eser
İnsanlığın evrene bakışı hızla değişiyor...Günümüzde evren, birbirinden ayrı parçaları muntazam bir düzen arasında işleyen "mekanik bir saat" gibi düşünülmüyor...
Evrenin tekliği, birliği ve esas bütünselliği olarak dile gelen bu yeni gerçeklik anlayışını açıkladığı kitabında Fritjof Capra, çağlar ötesinin felsefî birikimleri ile çağdaş bilimin buluşmasını gerçekleştiriyor...