10 The Download
0 Comment
23.04.2020 Upload date

Frithjof Schuon - Dinlerin,aşkın Birliği

İslam

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 10 MB

...ade kullanmak-4tydı, bu da, Mutlak'ın, insan suretindeki Tannlar'da rastla­nan belli derecedeki öznelleşmişliğinden ileri gelmekteydi, ki bu ·konu üzerinde fazla durmak istemiyoruz (lO); anlaşılacağı üzere, o, vazife alanının dışında kalan olağan işleri hesaptan çıkannıştı ve mesajının kapsamı içine giren "hasta" dünya­nın dışında "sağlıklı" dünyalannda mevcut bulunduğunu açıkça belirtme zorunluğunu hissetmemişti; kendisini mut­lak anlamda, yani prensipiyel anlamda "Yol, Hakikat ve Ha­yat" diye ...