100 The Download
0 Comment
16.12.2019 Upload date

Frances Benson Stonaker - Meşhur Matematikçiler

Matematik

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 2 MB

Ülkemizde çok küçük yayın yapılan alanlardan bir tanesi matematik tarihidir. Teknolojinin temelinde bulunan bilimin seyir defterini aydınlatmak, gelecekteki bilimsel ve teknolojik başarılara dair oldukça güvenilir boyutta kehanette bulunabilme imkanını sağlayacaktır. Bir yerde yepyeni bir disiplin geleneğinin doğup yerleşebilmesi için ilkin medeniyet yarışını at başı götürenlerin bu konuda yaptıklarını aktarmak belirgin bir yere kadar doğru bir tavır gibi görünmektedir.

Matemetik tarihi bir tüm olup, genel olarak mısır ve mezopotamyalılardan başlatılarak, yunan ve islam uygarlıklarını katederek günümüze kadar ulaştırılır. Burada tercümesi sunulan kitap, uygarlıklar arasında bir seçme yapmayıp, yunan'dan, islam dünyasından, hindistan'dan ve çağdaş çağ avrupa'sından seçkin matemetikçilere yer verdiği için tercih edilmiştir. Kitap, yazarın da önsözünde belirttiği gibi, profosyonel okuyucu için değil, henüz meslek seçemini yapmamış taze dimağlar için, orta öğretim öğrencileri için, geniş matemetikçilerin kişilikleri, yaşam tarzları, dünya görüşleri espirili bir hikayemsi üslupla anlatılarak özenti duygusu uyandırma amacıyla yazılmıştır.