43 The Download
0 Comment
09.01.2020 Upload date

Feridün M.emecen - İlk Osmanlılar Ve Batı Anadolu Beylikler Dünyası

Osmanlı Tarihi

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 7 MB

Elinizdeki kitap, Osmanlı merkezli bir bakış açısından çok Türkmen Beylikleri dünyasından bir perspektif sunmayı hedeflemektedir. Bu durum sunulan makalelere genel olarak bakılınca belirsiz gibi görünse de bunların temelinde Batı Anadolu Beylikleri yer almakta, ancak kafa rollerini Saruhanoğulları ve Osmanlılar üstlenmektedir. Osmanlı Beyliği'nin kuruluşu ve ortaya çıkış şartları hususunda bu yazılarla ortaya konulmak istenen başlıca tez, beylikler dünyasının esas ve kroniklerde derhal hiç yer almayan sessiz tabanının oynadığı belirleyici roldür.