44 The Download
0 Comment
16.12.2019 Upload date

Feride Çiçekoğlu - Vesikalı Şehir - Metis Yayınları

Edebiyat

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 8 MB

oldukça Çok filmde Belde düşlerin, hayallerin, arzuların mekânı olarak resmedilir – Belde fırsatlarla doludur, ulaşılmak istenendir, fakat özdeş vakitte düş, imaj kırıklıklarının, reddedilmenin, aldatılmanın, kaypaklığın, güvenilmez, tehditkâr ilişkilerin de mekânıdır. Vesikalı Şehir, sinema ile Belde arasındaki bu ikircikli ilişki hakkında: Sinemada Belde nasıl temsil ediliyor? İstanbul, "taşı toprağı altın" iken, nasıl oluyor da "orospu İstanbul" haline geliyor? Sinemadaki Belde imgeleri, şehrin kolektif bilinçaltı hakkında bize ne söyleyebilir?

Feride Çiçekoğlu, kült bir İstanbul filmi olan Vesikalı Yarim'in verdiği esinle yazdığı kitabında, şehrin suretleri ile, "kadın"ın ikiye bölünmüş kimliği arasındaki çakışmanın filmden filme nasıl sıklıkla tekrarlandığına dikkat çekiyor. Kadının hane içinde Ana, partner ve şefkat hatırlatan kimliği ile sokaklarda dolaşan kadının fahişeliği, baştan çıkarıcılığı, hazzı hatırlatan kimliği arasındaki bölünme, İstanbul'un sinemadaki imgesini ele veriyor. Üstelik bu İstanbul'a ezilet değil. Dünya sinemasının oldukça Çok klasiğinde, erkeğin gözünde ikiye bölünüp tapıncak haline gelmiş bayan cinselliğinin şehre yansıtıldığını görebiliyoruz.

Vesikalı Şehir, bir kadının yaşadığı şehrin sokaklarında göğsünü gere gere, itimat içinde yürüyebilmesiyle alakadar. Erkeğin şehre de yansıttığı çarpık kadınlık algısından nasıl kurtulabileceğimizle alakadar. Veyahut şöyle sorabiliriz: bey, bizzat korkularıyla hesaplaşmadıkça, rastgele bir şehrin, muhafazakârlığın boğucu cenderesinden kurtulabilmesi olası mü?