35 The Download
0 Comment
19.04.2020 Upload date

Ferhunde Özbay - Dünden Bugüne Aile, Kent Ve Nüfus - İletişim Yayınları

Sosyoloji

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 19 MB

..... 221 Sanayileşme, kentten-kente ve yurtd1ştna gij{Un başlamaSI .................................................................... 223 Yerel ve küresel de§lşimler: 1980 sonrası göç ................................... 227 D1ş göçte yeni gelişmeler ......................................................................... 227 Zindrleme ve birilcim/i göç ve dayan1şma gruplan ...................................................................................... 232 Doğudan bat1ya, kuzeyden güneye ...