28 The Download
0 Comment
23.04.2020 Upload date

Ferhat Koca - İslam Düşüncesinde Selefilik [Ankara Okulu-2016]

İslam

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 4 MB

...i sayısını "Selefilik" konusuna ayırmış ve bizden de bu sayıya bir makale ile katkıda bulun­mamızı istemişlerdi. Biz de adı geçen dergiye, 1Urkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisfndeki "Hanbeli Mezhebi" (DİA, XV, 525-54 7) maddemiz ile İslam Hukuk Tarihinde Selefi Söylem: Hanbeli Mezhebi (Ankara 2002) adlı eserlerimizden de yarar­lanarak "İslam Düşünce Tarihinde Selefilik: Tarihsel Serüveni ve Genel Karakteristiği" (Gaziantep Üniversitesi İlahiyat Aka­demi Dergisi, 1/ 1-2, 2015, s. 15-70) adıyl...