3 The Download
0 Comment
19.04.2020 Upload date

Federico Garcia Lorca - Konuşmalar - Alef Yayınları

Dünya Şiirleri

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 3 MB

...guiriyanm basit varyantları olduğuna inanıyor. Nispeten yeni metin­lere dayanarak caña ve playeranm geçen yüzyılın ilk otuz yılında, bugün bizim Çingene siguiriyasma verdiğimiz yeri işgal ettiğini iddia ediyor. Estébanez Calderón ise o güze­lim Escenas andaluzas'ında^ cananın, Arap ve Mağribi soylarını muhafaza eden şarkıların ilkel gövdesi olduğuna dikkat çekiyor ve caña sözcüğünün, Arapçada şarkı anla­mına gelen ganniaâan pek az farklı olduğunu, o kendine has keskin kavrayışıyla gözlemliyor.Ca...