84 The Download
0 Comment
19.04.2020 Upload date

Eski Türk Masonlarının Uygulamaları - Rudolf Von Sebottendorf

Mitoloji

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 4 MB

...cioğluMM Irermes Yayınları olarak “Eski Türk Masonlarının Uygulamaları” adlı kitabı sadece tercüme edip yayınlasay- dık, sanırım görevimizi tam yerine getirmiş olmazdık. Çeşitli komplo teorilerinden hareket ederek, Ü çüncü Reich’in en dehşet verici gizli örgütü olarak ünlenen T h u le’n in (T hule Gesellshaft) kurucusu bir Alman Baron’u n yazdığı, Türkleri ve M üslümanları öven, Doğu Masonları diye adlandırdığı ve M asonluğun kökeni olarak gördüğü Bektaşîliğin bilinmeyen bazı öğreti ve uygulama­...