70 The Download
0 Comment
25.12.2019 Upload date

Erol Toy - Azap Ortakları Cilt - 1 May Yayınları

Edebiyat

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 7 MB

Roman, Osmanlı Devletinin ilk kuruluş evresinde, XIV. Yüzyılın son yarısında başlar. Simavna Kadısıoğlu Şeyh Bedreddin ekseninde, genişleme, büyüme ve yükselişin gizeminde dolana dolana azalma ve kargaşanının gizine dalar. Devrimin mükemmel gerçeğinde devrimcinin görkemli tarjedisiyle XV. yüzyılın ilk çeyreğini kapsayan ikinci kuruluş döneminde sona erer.