41 The Download
0 Comment
25.12.2019 Upload date

Erol Toy - Arinna'nın Gölgesi (Dünya'da Hititleri Anlatan İlk Roman) - Yaz Yayınları

Edebiyat

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 2 MB

içkapı usul lacık ve sessizce açıldı.
Aralıktan çavuşun, tolgalı başı sarktı .
Bir göz işaretiyle, yazman yerinden kalktı .
Meraklı ama sessiz çavuşun yanı s ıra yürümeye baş­
lad ı . B in çiçek kokusunu yara yara içavlu yollarını geçti ler.
Sütunları aşarak, uzun mermer sayvanı bir l ikte tüketti ler.
Yazman bir şey sormadı . Çavuş tek söz etmedi . Taht
odası önünde saygıyla eği lerek, demir kapıyı açtı , yazmana
yol gösterd i . Kend i d ışarda kaldı .