5 The Download
0 Comment
25.04.2020 Upload date

Ermeni - Haçlı İlişkileri

Siyasi Dergiler

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 98 KB

...aftan Bizans’a tâbi görünmek, diğer taraftan da Büyük Selçuklu Devleti’ne yıllık vergi ödeyip tâbiiyet arzetmek suretiyle prensliğini muhafaza etmekte idi. Philare-tos’tan sonra emrindeki reislerden Gabriel Malatya’yı, Thoros Urfa’yı, Kogh Vasil Ra-ban, Göksun, Rum-kale’yi aldı. Bunlar da Haçlılarla işbirliği yapacaklardır16. Philaretos’un Urfa’ya gittiği bir sırada, Türkiye Selçuklu Sultanı I. Süleyman-şah, Antakya’dan gelen bir davet üzerine gidip şehri fethetti (12 Aralık 1084). Daha sonrala-...