46 The Download
0 Comment
19.04.2020 Upload date

Eric Holder - Matmazel Chambon - Can Yayınları

Dünya Edebiyatı

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 835 KB

...o, on altısındayken omuzlarını çekingenliğinden dikle§ti­rirdi, çünkü yalnızdı. Anne-Marie bunu hemen görmü§, kendi kendine, o, diğerleri gibi değil, demi§ti. Kapkara saçları ve gözleriyle. O sen çocuk havasıyla; ama i§in bu tarafı hiç sökmüyordu. İlk adımı Anne-Marie atmı§tl. Çocukta nefis bir ka­balık vardı. Anne-Marie onu tavlayacağına ili§kin bahse girmemi§ti, bu daha geni§ bir §ey, birdenbire onun üze­rine oynadığı bir tür yatırım, hayatının erkeğinin söz konusu olduğuna ili§kin ani ve deli...