3 The Download
0 Comment
30.11.2020 Upload date

Ergün Özbudun - 1924 Anayasası

Siyasi

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 2 MB

...yı üzerindeki Meclis görüşmelerinde bazı milletvekilleri (me­selâ Bozok milletvekili Süleyman Sırrı Bey), kabul yetersayısının, mevcut üye­lerin üçte ikisi değil, üye tamsayısının (aded-i mürettebe) üçte ikisi olması ge­rektiği yönünde bir önerge vermişlerdir. Süleyman Sırrı Bey’in ifadesiyle, “Aded-i mürettebi 276 olan bir mecliste ekseriyet-i mutlaka ile bir umde-i esasiyeyi kabul etmek, Teşkilâtı Esasiye Kanunu sabıkında olduğu gibi ikide birde tâdilâta ve itirazata mâruz kalmaktan kurtulamaz...