66 The Download
0 Comment
13.12.2019 Upload date

Elif Çağlı - Küreselleşme

Siyasi

FILE TYPE: null FILE SIZE: 748 B

TARİH BİLİNCİ YAYINEVİ

Gelişmelerin burjuvazinin çıkarlarına yontulmuş ideolojik ifadelerine karşı dercetmek ne denli zorunluysa, gerçekliğin aktüel ayrıntılarını yok saymanın da o denli yanlış olduğu çok Aleni. Evet, kapitalizmin gittikçe henüz Çok evrenselleşmesi anlamında küreselleşme günümüzün hakikati. Ve küreselleşme ideolojisiyle mücadeleyi küreselleşme gerçeğinin inkarına dayandırmak da boşuna bir gayret. fakat öt e yandan, küreselleşmeyi vakit içinde yol Meydan bir eğilim değil de mutlak bir vaziyet olarak düşünüp muhakeme yürütenler de kötü halde yanılmaktadırlar.

Kapitalizm altında yaşanan değişimin görülmesi, ona fazladan Müspet anlamlar yüklenmesini gerektirmiyor. Bu istihsal tarzı tarihinin hiçbir döneminde sınıflar üstü bir refah imkânı yaratmadı. Ne Mevcut ki kapitalizmin küreselleşmesi, dünya ülkeleri arasındaki inkişaf farklarını ortadan kaldıracak ve henüz eşitlikçi bir paylaşımı olası kılacak bir gidişat olarak sunuluyor. Halbuki kapitalizm temelinde gerçekleşen küreselleşme, sav edildiğinin tam Bilakis, dünya üzerinde milyonlarca insan için yaşama değin, üzerine sorunların henüz da büyüyüp keskinleşmesi mananına geliyor.