18 The Download
0 Comment
17.01.2020 Upload date

Ehud R. Toledano - Osmanlı Köle Ticareti (1840 - 1890)

Osmanlı Tarihi

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 8 MB

Ehud R. Toledano bu yapıtında Osmanlı tarihinin şimdiye kadar yüzeyinde pek küçük durulan bir yönünü, Osmanlı İmparatorluğu'nda köle ticaretini ele alıyor, bu ticaretin 19. Yüzyılda bastırılışı ve yasaklanışını anlatıyor. Kölelik ve köle ticareti konusunda Batı'da gittikçe büyüyen bir literatür olmasına karşın Osmanlı özelinde ve İslam toplumları genelinde bu konular üzerindeki çalışmalar henüz başlangıç aşamasında. Toledano'nun önemli bir boşluğu dolduracak nitelikteki bu kitabında. Çerkes, Gürcü ve Afrikalı kölelerin karanlıkta kalmış öykülerini okuyacaksınız.