14 The Download
0 Comment
15.04.2020 Upload date

Edward Hallett Carr - 1917 Öncesi Ve Sonrası - Birikim Yayınları

Dünya Tarihi

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 2 MB

...rşı koyma, hoşnutsuzluk, siyasi ve toplumsal degişim, kendilerini bin yıl boyunca dini açı­dan ifade etmişlerdi. ı 7. yüzyıldaki ingiliz devriminin üstü kapalı dini temaları vardı; Fransız devrimi ise ilk pür laik devrim olmuştu. Fakat ingiliz yazarlar ı688'in olaylarını "görkemli devrim" olarak betimleyip bu deyimi 40 yıl ön­cesinin daha da dramatik olaylarını kapsayacak şekilde kullandıklarında öncelikle yurttaşların hürriyetinin (civil liberty) saglanmasından bahsediyorlardı ki bu deyimden an...