0 The Download
0 Comment
19.04.2020 Upload date

Edincikli Ravzî Dîvânı.giris

Türk Şiirleri

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 1 MB

...da kalan şiirler, alfabetik sıraya göre dizilmişti. Biz, şiirleri mürettep bir divandaki sıralamayı esas alarak; kaside, terci-bent, murabba, muhammes, müseddes, gazel, kıta, nazm, mesnevî ve müfred olarak sıraladık. Her nazım şeklini kendi içinde numaralandırdık. Şiirlerin vezinlerini gösterdik ve varak numaralarını dipnotta belirttik. Az da olsa, metnin okunuşunda, sözlüklerde karşılığını bulamadığımız, okuyamadığımız veya okumada tereddüde düştüğümüz yerler oldu. Bunların bir kısmının müstens...