1 The Download
0 Comment
20.04.2020 Upload date

Edebiyatta Şimdiki Zaman

Siyasi Dergiler

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 391 KB

...) grubunun, hatta daha iyilerinin isyan halinde oldukları döne­minin yazınsal taklitçilik ve asalaklığını betimlemiştir. Bu dönem, Heıwegh'in görüşünün -sair şiir günleri geride kalmıştır, şimdi büyük bir hırsla çalışma za­manıdır-duyulmaya başlandığı bir dönemdi. Ne var ki, yakınmalarına karşın lmmermann, daha sonra farklı koşullarda Raabe'de de göreceğimiz üzere, çev­resindeki hastalıklı atmosferin öresine, kapitalist "aldatma ruhu"nun, feodal "kokuşmuşluk" un dışsallaşrırılmış anrikapiralisr ...