3 The Download
0 Comment
23.04.2020 Upload date

Ebu Ubeyd Kasim Bin Sellam - Kitab Ul Emval

İslam

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 21 MB

...üyorum. Ahmed bin Hanbel ise adeta Allah tarafından bütün il.imlerle mü­cehhez kılınan sözü de sükutu de ilim olan bir zattır.» Abdullah bin Ahmed derki: «Ebu Ubeyd'in Garibü Kitabi'! Hadis» adlı eserini babama arzetim, babam takdir etti ve Allah Ebu Ubeyd'i mükafat­landırsın dedi.» Abdullah b. Cafer bin Dersteveyh el-Farisi-Ebu Ubeyd'in hal terce­mesini naklederken şöyle der: «Bağdad alimlerinden Küfiyyün ekolüne mensup, Lügat, Garibü'l-Hadis ve Kur'an ilimleri sahasında ün yapmış alimlerden mu...