7 The Download
0 Comment
30.11.2020 Upload date

E.a.rauter - Duzene Uygun Kafalar Nasil Olusturulur

Siyasi

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 2 MB

...ailesine adamak isterdi, fakat hükümdar olarak Düzene Uygun Kafalar Nasıl Oluşturulur / 15 yeri, onu yüce bir siyaset uğruna çabalamaya zorlu-yordu. Habsburg hanedanının Avusturya veraset savaşı sonunda kurtarılmasını, onun enerjisine borçluyuz. 23 yaşındaki prenses, Habsburg mirası ile ilgili savaşı cesaretle üstlenmiş ve hanedanı uzun süre büyük güçlere karşı savunmuştur... O erkek gibi savaşırdı ve yandaşlarına da aynı inancı vermesini bilirdi. Gerçi Silezya'nın kaybını derin acılarla kabulle...