0 The Download
0 Comment
23.04.2020 Upload date

Duha Tefsiri

İslam

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 744 KB

...ْهُمْلاِب٥٦﴾﴾“(Ey Muhammed!) Şüphesiz sen, sevdiğini hidâyete erdire-mezsin; ancak Allâh, dilediğini hidâyete erdirir. O, hidâyete erecek olanları daha iyi bilendir.” (Kasas: 28/56) Duhâ Sûresi Tefsîri 13 7. ﴾ ۖىٰدَهَف ً لْآََض َكَدَجَوَو﴿٧﴾ ﴿ Ve seni şaşırmış yani Allâh’ın hüküm-lerinden habersiz bir halde bulup da, doğru yola; şu an yürüdüğün şeriata iletmedi mi? Allâh Subhânehu ve Teâlâ, bu âyetinde Muhammed aleyhis-selâm’ı şaşırmış bir halde iken, onu, dosdoğru yoluna ilettiğini ifâde etmek...