29 The Download
0 Comment
31.01.2020 Upload date

Domenico Losurdo - Köktendincilik Nedir - Yordam Kitap

Siyasal İslam

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 10 MB

Uluslararası Marx-Hegel Diyalektik Düşünce Topluluğu’nun başkanı Prof. Domenico Losurdo, bu kitapta sadece İslami değil, tıpkı sürede Yahudi ve Hristiyan köktendinciliğinin tarihsel, sosyolojik ve siyasal kaynaklarını tartışıyor. Böylece indirgemeci ve sadece taraflı yorumları aksi sima ediyor: Bir yandan güncel siyasal tartışmalarda birbirinin karşı kutbunda yer aldığı varsayılan değişik köktendincilikleri eleştirel bir gözle ele alarak, sadece farklılıklarına değil, tıpkı sürede ortak noktalarına da işaret ediyor. Köktendinciliği İslam ve Doğu toplumlarına zimmetleyen "aydınlanmış Batı uygarlığı" iddiasını tarihi ve güncel örneklerle eleştiriyor. Bunun yanı sıra, özellikle son 10 senelerde köktendinci hareketlerin yükselişine özcü ve kendinden menkul açıklamalar getiren, adeta "kaçınılmazlık" atfeden iddialara karşı, bu olguyu tarihi ve sosyolojik temelleri üzerine oturtuyor. Köktendinciliğin bir siyasal devinim olarak kapitalist modernleşme, bağımsızlık hareketleri ya da ayrılıkçılık gibi değişik toplumsal/siyasal olgularla ilişkisini tartışıyor.