19 The Download
0 Comment
25.04.2020 Upload date

Doğuştan Günümüze Büyük İslam Tarihi Cilt 02

İslam

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 28 MB

...4 — Mervan b. Hakem ............................................................. 3375 — Abdülmelik b. Mervan ..... ............................................ 339a) Kısa Biyografisi ....................................................... 339b) Muhtar b. Ebi Ubeyd es-Sakafl .................................. 340c) Abdullah b. Zübeyr ........ 343d) Haccac b. Yusuf es-Sakafî ............................... 347e) Abdurrahman b. Muhammed b. Eş’as'm İsyanı 354f) Abdülmelik Devrinde Haricîler ..........